/ معرفی سازمان / وظایف سازمان

فعالیت‌های سازمان

اهم وظایف و ماموریت‌های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل می‌باشد:

1.       برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط

2.    شناخت و تدوین و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت شهروندان و بکارگیری آن الگوها در اداره امور شهر و افزایش انسجام اجتماعی.

3.       مدیریت ایجاد ساز وکارهای رصد مستمر تغییرات اجتماعی و فرهنگی شهر و تدوین تمهیدات لازم با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسئول، در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر.

4.       طراحی چارچوب و مدیریت اجرای مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) پروژه های عمرانی و خدماتی شهر و نظارت بر کاربست آن‌ها.

5.       برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح‌های اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی برای گذران مطلوب اوقاف فراغت وارتقاء نشاط و شادابی شهروندان.

6.       برنامه‌ریزی، مدیریت، ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای استفاده توان‌یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی - حرکتی یا دارای معلولیت.

7.       برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهای ورزش همگانی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

8.       ‌ مدیریت ایجاد مراکز مشاوره محلی برای اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به‌صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای با کادر مجرب با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.

9.       برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز ،کتابخانه‌ها، قرائت‌خانه‌ها و خانه های مشق و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

10.    مدیریت اجرای دوره های آموزش شهروندی و کمک به تولید محصولات و آثار فاخر و ارزشمند اجتماعی و فرهنگی.

11.    برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای طرح‌های گردشگری شهری با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و موسسات و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای.

12.    مشارکت با دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در برنامه‌ریزی و اجرای مراسم‌های رسمی ایرانی – اسلامی

13.   مدیریت و نظارت بر ایجاد تالارهای گفت‌وگوی شهروندان برای اخذ نظرات و جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور شهر.

14.    کمک به ایجاد بستر مناسب برای جلب مشارکت و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای فعال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی.

15.    برنامه‌ریزی و مدیریت ایجاد مراکز خدماتی آسیب‌دیدگان اجتماعی نظیر گرمخانه‌ها، مراکز ترک اعتیاد، مراکز نگهداری کودکان کار، خیابانی و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و اردوگاه‌های نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط.

16.   برنامه‌ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز مراکز فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، سراهای محله، مجتمع‌های فرهنگی، نگارخانه‌ها با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای و نظارت بر عملکرد آنها.

17.   همکاری با دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن دینی شهر با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و واقفین

18.   شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی با همکاری و مشارکت ادارات بهزیستی، انجمن‌های خیریه، تشکل‌های غیر دولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکار اجتماعی

19.   شناسایی و جمع‌آوری افراد معلول و ناتوان اعم از جسمی و ذهنی، بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، متکدیان و ولگردان با همکاری نیروی انتظامی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره).

20.   شناسایی، معرفی و ترویج میراث معنوی شهرها.

21.   برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای جشنواره‌ها، آیین‌ها و آداب و رسوم بومی و محلی و هنرهای خیابانی.

22.   شناسایی و ساماندهی استعدادهای هنری و ورزشی شهروندان و اتخاذ تمهیدات لازم برای معرفی آنان به دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط.