راه های ارتباطی

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر

 

ایمیل:  farhangi@bushehr.ir

شماره تلفن: 07733321321

آدرس:  بوشهر - خیابان شهید چمران - سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر

کد پستی: 7513819973