علی زارعی

شهید علی زارعی

وصیت نامه شهید علی زارعی

نام پدر: حسن

       تاریخ تولد: 30/6/1351

                   تاریخ شهادت:4/4/1367

                               محل شهادت: جزیره مجنون

اینجانب علی زارعی که کشورم را در زمان جنگ دیدم وظیفه خود دانسته تا به نبرد کفار بعثی بپردازم . لذا من به جبهه می روم .اگر شهید شدم مبادا خانواده ام بی صبری کنند. و پیام من به مردم مسلمان این است که در خط امام بوده و راه ما که راه امام حسین (ع) و شهادت در راه خداست ادامه دهند.  اگر شهید شدم در قبرستان کاکی مرا بخاک بسپارید .