/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ز / علیرضا زنده پی

علیرضا زنده پی

شهید  علیرضا زنده پی

 وصیت نامه شهید علیرضا زنده پی

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد:9/6/1342

                   تاریخ شهادت: 4/10/1365

                               محل شهادت: اروندکنار

برادران و خواهران مذهبی، امروز ما در برهه ای از زمان بسر می بریم که به قول امام عزیزمان تمام کفر در برابر تمامی اسلام قرار گرفته اند و حفظ و نگهداری اسلام بر عهده تک تک ماست. پس برای حفظ اسلام از جان و مال دریغ نکنید. چرا که اسلام با خون شهداء به اینجا رسیده و این نکته را مدنظر قرار دهید که خون شهداء پایمال نشود .