/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ز / عبدالمجید زائری

عبدالمجید زائری

شهید عبدالمجید زائری

 وصیت نامه شهید عبدالمجید زائری

نام پدر: مختار

       تاریخ تولد: 1/5/1346

                   تاریخ شهادت: 11/5/1362

                               محل شهادت: جاده ابهر

اینجانب عبدالمجید زائری به میل خودم و به یاری امام زمان (عج) می خواهم به جبهه حق علیه باطل بروم تا در راه اسلام خدمت کنم و اگر شهادت که چیزی بالاترش نیست نصیبمان شد به معشوق خود که الله است برسم و آنجا به دیار امامان بروم. اگر هم شهادت نصیبمان نشد ولیاقتش را نداشتم باز به خدمت در راه اسلام می پردازم.