جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ز » عبدالمجید زائری

عبدالمجید زائری

شهید عبدالمجید زائری

 وصیت نامه شهید عبدالمجید زائری

نام پدر: مختار

       تاریخ تولد: 1/5/1346

                   تاریخ شهادت: 11/5/1362

                               محل شهادت: جاده ابهر

اینجانب عبدالمجید زائری به میل خودم و به یاری امام زمان (عج) می خواهم به جبهه حق علیه باطل بروم تا در راه اسلام خدمت کنم و اگر شهادت که چیزی بالاترش نیست نصیبمان شد به معشوق خود که الله است برسم و آنجا به دیار امامان بروم. اگر هم شهادت نصیبمان نشد ولیاقتش را نداشتم باز به خدمت در راه اسلام می پردازم.

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه