جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ز » عبدالحسین زنده بودی

احمد دستپاک

شهید عبدالحسین زنده بودی

وصیت نامه شهید عبدالحسین زنده بودی

نام پدر: حیدر

       تاریخ تولد: 22/9/1343

                   تاریخ شهادت: 9/9/1360

                               محل شهادت: بستان

وصیتی که برای ملت دارم این است که امام را تنها نگذارید و هرچه زودتر این منافقین از خدا بی خبر را ریشه کن کنید . مادرم اگر من شهید شدم مبادا برای من گریه کنید، چون شهادت نعمتی است که خداوند به ما داده است و همیشه به یاد خدا باشید ، نماز و روزه خود را بخوانید و بگیرید وشب و روز برای امام دعا کنید.

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه