/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ذ / محمدعلی ذبیعی

محمدعلی ذبیعی

شهید محمدعلی ذبیعی

وصیت نامه شهید محمد علی ذبیحی

نام پدر: گنجو

       تاریخ تولد: 20/6/1345

                   تاریخ شهادت: 14/5/1366

                               محل شهادت: سردشت

بیاد آوریم این حرف امام را که می فرمایند : ( نماز بالاترین ذکرهاست ) که انشاءالله به آن اهمیت بدهیم و اگر نماز را سبک بشماریم طبق حدیثی که از امام صادق (ع) است شفاعت اهل بیت (ع) بما نمی رسد و از همین جا اهمیت نماز جمعه که ابعاد گسترده تری نسبت به نمازهای شبانه روزی ما دارد معلوم می گردد. چرا که آن ، نمازی است عبادی سیاسی. اگر ما اِدّعایِ انقلابی بودن می کنیم باید به مسائل شرعی خود اهمیت بدهیم .