محمد تندی

شهید محمد تندی

وصیت نامه شهید محمد تندی

نام پدر: اسماعیل

       تاریخ تولد: 14/3/1331

                   تاریخ شهادت: 11/2/68

                               محل شهادت: جزیره مجنون

اینجانب محمد تندی به جبهه می روم تا با کافران بعثی و ضد خلقی و منافقین بفهمانم که دینم اسلام و کتابم قرآن و معلمم حسین(ع) ، رهبرم خمینی و هدفم زنده نگهداشتن اسلام و آرمانم شهادت است. از دوستان و فامیل می خواهم که در شهادت من گریه نکنند و بیش از سه روز سیاه نپوشند و ... توصیه می کنم از یاد خدا غافل نشوید و با شرکت در نماز جمعه که بزرگترین سلاح ما است مشت محکمی بر دهان ابر قدرتهای جهانخوار بزنید .