جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ر » ناصر راضی

ناصر رازی

شهید ناصر راضی

وصیت نامه شهید ناصر رازی

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد: 8/3/1349

                   تاریخ شهادت: 17/7/1361

                               محل شهادت: جوانرود

اینجانب محل محراب و سجده در برابر پروردگار حق تعالی را به چشم می بینم و باز ای مسلمانان و ای کسانیکه پشت جبهه ها را تقویت می کنید امام را فراموش نکنید. به رهنمونهای او گوش کنید قلب امام بزرگوار را نرنجانید که خداوند سبحان شما را نخواهد بخشید . مادر ای فرشته نجات ، ای کسی که بهشت زیر پای شماست مرا ببخش که نتوانستم خدمتی برایت انجام دهم مادر جان مبادا بخاطر من اشکی بریزی. دیگر عرضی ندارم.

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه