/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ر / محمدرضا رنجبر

محمدرضا رنجبر

شهید محمدرضا رنجبر

وصیت نامه شهید محمد رضا رنجبر

نام پدر: ابراهیم

       تاریخ تولد: 14/4/1344

                   تاریخ شهادت: 29/11/1364

                               محل شهادت: فاو

مرگ چیزی است که به سراغ همه می آید و شما چه بخواهید و چه نخواهید این حکم خدا به ملاقاتتان خواهد آمد و چه بهتر که ما به ملاقات حکم خدا برویم ، و اما سخنی با همشهریان عزیزم ، من از شما می خواهم که همچون گذشته با شرکت در مراسم مذهبی پشت جبهه را تقویت نموده و همیشه در صحنه بمانید و پشت امام را هرگز خالی نکنید و راه شهیدان را ادامه دهید .