جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ر » محمدرضا رنجبر

محمدرضا رنجبر

شهید محمدرضا رنجبر

وصیت نامه شهید محمد رضا رنجبر

نام پدر: ابراهیم

       تاریخ تولد: 14/4/1344

                   تاریخ شهادت: 29/11/1364

                               محل شهادت: فاو

مرگ چیزی است که به سراغ همه می آید و شما چه بخواهید و چه نخواهید این حکم خدا به ملاقاتتان خواهد آمد و چه بهتر که ما به ملاقات حکم خدا برویم ، و اما سخنی با همشهریان عزیزم ، من از شما می خواهم که همچون گذشته با شرکت در مراسم مذهبی پشت جبهه را تقویت نموده و همیشه در صحنه بمانید و پشت امام را هرگز خالی نکنید و راه شهیدان را ادامه دهید .

  

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه