جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » ر » محمد رفعت ازاد

محمد رفعت ازاد

شهید محمد رفعت ازاد

وصیت نامه شهید محمد رفعت آزاد

نام پدر: نامدار

       تاریخ تولد: 31/2/1348

                   تاریخ شهادت: 31/4/1362

                               محل شهادت: حاج عمران

ای برادر، امیدوارم که بعد از شهادت من نگذاری اسلحه ام بر زمین بیفتد ، رهرو تمامی شهیدان ایثارگر باشید ، از امت شهید پرور ایران می خواهم که به فتوای امام خمینی گوش دهند و نگذارند این منافقان کوردل و این تروریست های از خدا بی خبر، روحانیت و شخصیت های مبارز این کشور را ترور کنند که این شخصیت ها هستند که با یاری و کمک مردم همیشه در صحنه و شهید پرور، اسلام را زنده نگه داشته اند .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه