/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ر / محمد رفعت ازاد

محمد رفعت ازاد

شهید محمد رفعت ازاد

وصیت نامه شهید محمد رفعت آزاد

نام پدر: نامدار

       تاریخ تولد: 31/2/1348

                   تاریخ شهادت: 31/4/1362

                               محل شهادت: حاج عمران

ای برادر، امیدوارم که بعد از شهادت من نگذاری اسلحه ام بر زمین بیفتد ، رهرو تمامی شهیدان ایثارگر باشید ، از امت شهید پرور ایران می خواهم که به فتوای امام خمینی گوش دهند و نگذارند این منافقان کوردل و این تروریست های از خدا بی خبر، روحانیت و شخصیت های مبارز این کشور را ترور کنند که این شخصیت ها هستند که با یاری و کمک مردم همیشه در صحنه و شهید پرور، اسلام را زنده نگه داشته اند .