خضر رنجبر

شهید خضر رنجبر

وصیت نامه شهید خضر رنجبر

نام پدر: ابراهیم

       تاریخ تولد:15/6/1338

                   تاریخ شهادت: 2/1/1361

                               محل شهادت: شوش

از مردم می خواهم که در خط اسلام باشند و حرفهای امام برای آنها حجت باشد.

والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته