/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ر / علیرضا راستگو

علیرضا راستگو

شهید علیرضا راستگو

وصیت نامه شهید علیرضا راستگو

نام پدر: حسین

       تاریخ تولد: 24/8/1343

                   تاریخ شهادت: 12/12/1362

                               محل شهادت: طلائیه

با نام خداوند بزرگ و سلامی گرم خدمت خانواده خودم ، وصیت نامه خود را آغاز می کنم ، ای مادرم که همچون مادری، زینب وار باعث به جبهه رفتن فرزندت شدی ، ای مادری که فرزندی را بزرگ کردی که در راه امام حسین(ع) شهید شود و ای پدرم که مانند شیری رضایت به جبهه رفتن من دادی و برای من پدری مهربان بودی ای خانواده عزیز اگر چه من در بین شما نیستم و شما مرا در بین خود نمی بینید ، اما من جهان الهی شما را می بینم .