/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / پـ پ / صادق پورسقائی

صادق پورسقائی

شهید صادق پورسقائی

وصیت نامه شهید صادق پور سقایی

نام پدر: حسین

       تاریخ تولد: 7/1/1346

                   تاریخ شهادت: 21/11/1364

                               محل شهادت: اروند رود

اینجانب صادق پور سقایی با قلبی پاک به سوی پروردگار می روم. از این که من به جبهه می روم هیچ نگران نیستم چون به یاری خداوند حرکت می کنم. از امت شهید پرور می خواهم که پشت امام را خالی نکنید و ایشان را دعا کنید و مهدی(عج) را صدا کنید. پدر و مادر اگر من لیاقت شهادت داشته باشم برایم گریه نکنید اگر گریه کردید منافق خنده می کند و استقامت کنید و  بگویید  فرزندم  را در راه خدا داده ام .