/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / پـ پ / محمدعلی پورمحمد تنگستانی

پورمحمد تنگستانی

شهید محمدعلی پورمحمد تنگستانی

وصیت نامه شهید محمد علی پور محمد تنگستانی

نام پدر: حیدر

       تاریخ تولد: 1/7/1330

                   تاریخ شهادت: 1/1/1361

                               محل شهادت: شوش

اینجانب به اختیار خود تصمیم گرفتم که وجود ناچیز خود را به منطقه جنگ بکشانم و در حد توانائی ام از اسلام عزیز دفاع نمایم. اینجانب مطمئن هستم که اسلام شکست نخواهد خورد و پیروزی حتمی است و از خداوند بزرگ می خواهم و آرزو دارم که اسلام پیروز گردد و امام خمینی این مرد خدا را سالم و سلامت نگاه بدارد و منتظر ظهور حضرت مهدی (عج) چه در این دنیا و چه در برزخ هستم .