جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » خـ خ » سیدیحیی خسروی

یحیی خسروی

شهید یحیی خسروی

وصیت نامه شهید سید یحیی خسروی

نام پدر: سید مصطفی

       تاریخ تولد: 5/4/1339

                   تاریخ شهادت: 1/1/1361

                               محل شهادت: شوش

من راه شهادت را خودم انتخاب کردم و هیچگونه جبری در میان نبوده است و آرزو دارم برادرانم و دوستان خوب ما جای پای من بگذارند و راهم را که همان راه جهاد در راه حق است ادامه بدهند و امیدوارم که هیچ گاه در سوگ من گریه و زاری نکنند . بلکه شاد باشید که من راهی رفته ام که نهایت آرزویم بوده است. البته در وهله اول آرزو داشتم زنده می بودم و پیروزی حق بر باطل را مشاهده می کردم ولی شهادت در راه حق نیز آرزویم بوده است .

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه