ناصر خدری

شهید ناصر خدری

وصیت نامه شهید ناصر خدری

نام پدر: حسن

       تاریخ تولد: 7/1/1343

                   تاریخ شهادت: 12/12/1363

                               محل شهادت:سومار

اما وظیفه ای که بر دوش همه برادران و خواهران حزب الهی ام می باشد این است که قلبمان را نیازارید ، معذب کردن قلب ما و بی اعتنایی به خون ریخته شده ما تنها گذاشتن امام امت و امید مستضعفان جهان است ، بنابراین مبادا قدر این نعمت بزرگی را که خدا به ما ارزانی کرده ندانید . وظیفه شما اطاعت از فرامین امام و تنها نگذاشتن وی در سخترین شرایط انقلاب است .