شیرعلی جعفری

شهید شیرعلی جعفری

وصیت نامه شهید شیر علی جعفری

نام پدر: رضا

       تاریخ تولد: 5/7/1341

                   تاریخ شهادت: 9/9/1360

                               محل شهادت: بستان

ای پدر و ای مادر ما اهل کوفه نیستیم که حسین تنها بماند . سلام مرا به رهبر انقلاب اسلامی ایران برسانید : اگر صاحب الزمان (عج) ظهور کرد سلام مرا به او برسانید. سلام مرا به ملت شهید پرور ایران برسانید و در آخر سلام مرا به خانواده ام برسانید و به مادرم بگوئید اصلاً برای من گریه نکنید و هر وقت بیاد من افتاد بگویید خدایا اسلام ما را نگهدار . ای خواهران و ای برادران من فقط به سخنان آبرومند امام گوش دهید.