/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / جـ ج / محمدصادق جلودار

محمدصادق جلودار

شهید محمدصادق جلودار

وصیت نامه شهید محمد صادق جلودار

نام پدر: صدرالله

       تاریخ تولد: 2/1/1345

                   تاریخ شهادت: 1/5/1362

                               محل شهادت: حاج عمران

برادران همسنگر مسجد توحید تا آخرین لحظه سنگر مسجد را حفظ کنید و دیگر اینکه کسانی که نفوذ کرده اند از هر جا برکنار کنید و دیگر از خانواده ام ، پدر و مادرم که بسیار زحمتها برای من کشیدند و مرا بدین جا رساندند سپاسگذارم و از اینکه من شهید شدم نگران نباشید و از خدا صبر بخواهند .