جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » جـ ج » محمدصادق جلودار

محمدصادق جلودار

شهید محمدصادق جلودار

وصیت نامه شهید محمد صادق جلودار

نام پدر: صدرالله

       تاریخ تولد: 2/1/1345

                   تاریخ شهادت: 1/5/1362

                               محل شهادت: حاج عمران

برادران همسنگر مسجد توحید تا آخرین لحظه سنگر مسجد را حفظ کنید و دیگر اینکه کسانی که نفوذ کرده اند از هر جا برکنار کنید و دیگر از خانواده ام ، پدر و مادرم که بسیار زحمتها برای من کشیدند و مرا بدین جا رساندند سپاسگذارم و از اینکه من شهید شدم نگران نباشید و از خدا صبر بخواهند .

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه