جمشید جوکار

شهید جمشید جوکار

وصیت نامه شهید جمشید جوکار

                     

نام پدر: محمد جعفر

       تاریخ تولد: 20/9/1340

                   تاریخ شهادت: 23/4/1361

                               محل شهادت: شلمچه

ای پدر و مادر عزیز و تمام امت اسلام ، چیزی که مرا جذب کرد شهادت برادران زیادی از رفقایم بود که مرا منقلب کرد ، آئین و راهی که من در پیش گرفتم راهی جزء راه امام حسین (ع) نیست. مگر من از باهنر و رجائی و بهشتی و دیگر شهداء اسلام برترم آیا ارزشم به اندازه آنها نیست. امت قهرمان ایران و ای خانواده من ، بعد از شهادتم گریه و زاری براه نیاندازید ، امیدوارم همانند من باشید. راه امام که همان راه اسلام است و راه خدا و قرآن پیشه خود کنید .