جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » جـ ج » عبدالرضا جمهوری انگالی

عبدالرضا جمهوری انگالی

شهید عبدالرضا جمهوری انگالی

وصیت نامه شهید عبدالرضا جمهوری

نام پدر: بهروز

       تاریخ تولد: 1/1/1338

                   تاریخ شهادت: 3/9/1359

                               محل شهادت: سوسنگرد

من احساس مسئولیت مکتبی کردم و به جبهه جنگ راهی شدم ، راهی شدن من فقط در این جمله خلاصه می شود که دینم را به اسلام اداء کنم و لبیک به ندای امام خمینی کبیر بگویم ، در اینجا دیگر چه بکشم و چه کشته شوم پیروزم ،تنها چیزی که شهید را خوشحال می کند ادامه دادن راه اوست ، ادامه دادن راه شهید ، خدا را هم خوشحال می کند .

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه