فرهادعلی حیدری

شهید فرهاد حیدری

وصیت نامه شهید فرهاد حیدری

نام پدر: یوسف

       تاریخ تولد: 3/2/1343

                   تاریخ شهادت:2/1/1361

                               محل شهادت: رقابیه

خدمت پدر و مادر بزرگوارم ، بعد از سلام ، سلامتی شما را از درگاه خدا خواهانم ، امیدوارم خوب و سلامت بوده باشید ، تفنگم را بدهید تا سینه دشمن را سوراخ کنم که تحمل این همه ناجوامردی را ندارم. کفنم را بده تا بپوشم و به استقبال شهادت بروم . خون من از خون حسین بن علی و زهرای به خون خفته رنگین ترنیست ، پدر و مادرم بر شما درود و بشارت باد که خداوند این سعادت را نصیب شما کرد که فرزندتان در راه خدا و اسلام و برای پیشبرد و تحقق آرمانش شهید شد .