/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / حـ ح / امیرعلی حیدری

امیرعلی حیدری

شهید امیرعلی حیدری

وصیت نامه شهید امیر علی حیدری

نام پدر: حسینعلی

       تاریخ تولد: 8/9/1333

                   تاریخ شهادت: 10/05/1361

                               محل شهادت: کوشک

گروهک ها باید بدانند که این انقلاب را که به قیمت خون دهها هزار شهید و دهها هزار معلول بدست آورده ایم تا آخرین قطره خون و تا آخرین دم نفس با چنگ و دندان حفظ خواهیم کرد.  ابر جنایتکاران دنیا بدانند ما از این کشور و از این جمهوری اسلامی پاسداری خواهیم کرد ولو اینکه به قیمت  بی سرپرست شدن بچه هایمان باشد. در پایان از خانواده ام می خواهم بچه هایم را حزب الهی تربیت کنند ، زیاد وقت عزیزتان را نمی گیرم .