علیرضا حیدری

شهید علیرضا حیدری

وصیت نامه شهید علیرضا حیدری

نام پدر: حسین

       تاریخ تولد: 2/6/1341

                   تاریخ شهادت: 23/6/1362

                               محل شهادت: میاندوآب

 خانواده عزیز امیدوارم که حالتان خوب باشد و هچگونه کسالتی نداشته باشید و اگر از حال من خواسته باشید خوب هستم و هیچ گونه کسالتی ندارم بجزء دوری شما که امیدوارم این دوری بخوبی و خوشی بگذرد . مادر جان برای پیروزی تمام رزمندگان در تمام سنگرها آرزوی پیروزی کنید . مادر جان اینجا آدمی نمی داند کی می میرد و کی می ماند و اگر من شهید شدم من را به آبادان ببرید و همین وصیت من است.