/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / حـ ح / عباس حسین نژاد

عباس حسین نژاد

شهید عباس حسین نژاد

وصیت نامه شهید عباس حسین نژاد

نام پدر: محمد علی

       تاریخ تولد: 30/1/1343

                   تاریخ شهادت: 9/9/1360

                               محل شهادت: بستان

این راه راهی می باشد برای ا... ، اگر من افتخار یافتم در این راه بروم از تو ای پدر و مادری که ریشه این درخت اسلام را آبیاری می کنید از شما می خواهم که برای من هیچگونه گریه و زاری نکنید ، بلکه با افتخار در برابر مردم بایستید. باری خانواده عزیزم مرگ با افتخار به از زندگی ننگین است ، رزمنده از خدا یاری می طلبد در موقعی که شهید می گردد خدا اجرش را می دهد.