یدالله دموخ

شهید یدالله دموخ

 وصیت نامه شهید یدا... دموخ

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد: 25/5/1343

                   تاریخ شهادت: 7/1/1361

                               محل شهادت: شوش

. مادر عزیزم این هدیه ای که خدا به شما داده بود خوب از آن نگهداری کردید. مادر اگر شهید شدم برای من هیچ ناراحت نباشید و باید خوشحال باشید. اگر من به جبهه رفتم و شهید شدم کاری حسینی کردم و شما نیز کاری زینبی کنید . سخنی دیگر با دوستان است که امام را تنها نگذارید و سعی کنید با وحدت کلمه و بخصوص شرکت در نماز جمعه، توطئه های منافقین و ضد انقلاب را در نطفه خفه کنید.