جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » د » یداله دموخ

یدالله دموخ

شهید یدالله دموخ

 وصیت نامه شهید یدا... دموخ

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد: 25/5/1343

                   تاریخ شهادت: 7/1/1361

                               محل شهادت: شوش

. مادر عزیزم این هدیه ای که خدا به شما داده بود خوب از آن نگهداری کردید. مادر اگر شهید شدم برای من هیچ ناراحت نباشید و باید خوشحال باشید. اگر من به جبهه رفتم و شهید شدم کاری حسینی کردم و شما نیز کاری زینبی کنید . سخنی دیگر با دوستان است که امام را تنها نگذارید و سعی کنید با وحدت کلمه و بخصوص شرکت در نماز جمعه، توطئه های منافقین و ضد انقلاب را در نطفه خفه کنید.

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه