محمد درائی

شهید محمد درائی

وصیت نامه شهید محمد درائی

نام پدر: حسن

       تاریخ تولد: 9/6/1342

                   تاریخ شهادت: 17/5/1367

                               محل شهادت: اروند

اینجانب محمد درائی که با اهداء جان خود می روم تا کفر نفاق طلبان را ریشه کن کنم. هر چند که یک گل نمی تواند بهار باشد ولی امیدی برای بهار است و تنها خواهشی که این حقیر دارم همیشه یاد اسلام و مسلمین باشید .امروز افتخارمان این است که در راه عقیده ای جهاد می کنیم که به حقانیت آن کاملاً آگاهیم و غیر از این برایمان راهی نمی ماند. یا پیروز شویم و یا شهادت را چون اسلحه ای مرگبار بر سر دشمن فرود آوریم .