/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / د / حسین دریاپور

حسین دریاپور

شهید حسین دریاپور

وصیت نامه شهید حسین دریاپور

نام پدر: محمود

       تاریخ تولد: 12/10/1340

                   تاریخ شهادت: 29/10/1365

                               محل شهادت: شلمچه

همسر مهربانم خداوند را فراموش نکن زیرا تنها داراییت در زندگی خداوند است و هیچ کس به تو مهر و محبت ندارد جزء خداوند. در این دنیا هر چه که می بینی فانی و زود گذر هستند. تنها خداست که در تنگ دستی و تنهایی دست تو را خواهد گرفت. پیغمبر و اهل بیت او را فراموش نکن چون تنها دارایی ما اینها هستند.