/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / د / غلامرضا دهقانی

غلامرضا دهقانی

شهید غلامرضا دهقانی

 وصیت نامه شهید غلامرضا دهقانی

نام پدر: عبدالحسین

       تاریخ تولد: 10/7/1340

                   تاریخ شهادت: 2/3/1361

                               محل شهادت: کوشک

رزم و عزم دارم که نمیرم تا هنگامی که دشمن را به لرزه بیندازم تا بشناسند اسلام را و آن اسلام راستین فقط در پیروی از خط امام خمینی می باشد. و هنگامی که دشمنان اسلام دیدند که اسلام قوی تر از آن است که آنان تصور می کردند. هنگامی که ثابت کردیم ما پیروان خمینی فقط بندگان خداوندیم و دیگر در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهیم شد، آنگاه اثری به جای گذاردیم که دشمن یا نابود شده یا تسلیم. در آن هنگام دیگر آرزویی نخواهم داشت به غیر از لقاءالله .