/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / د / احمد دستپاک

احمد دستپاک

شهید احمد دستپاک

وصیت نامه شهید احمد دست پاک

نام پدر: حسین

       تاریخ تولد: 1/1/1345

                   تاریخ شهادت: 2/5/1361

                               محل شهادت: کوشک

پیام من به ملت این است که پشت امام را خالی نگذارید و پشت امام را پر کنید وسلاح بر زمین افتاده شهیدان را  بردارید و راهشان را ادامه دهید و دشمنان اسلام را نابود کنید و من راه خود را راه اسلام و قرآن انتخاب کردم و هیچ ترسی ندارم و تا صدام را از سرجای خود بر کنار نکرده و راه کربلا را آزاد نکنیم دست بر نمی داریم .