جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » چـ چ » علیرضا چشم الوس

علیرضا چشم الوس

شهید علیرضا چشم الوس

وصیت نامه شهید علیرضا چشم آلوس

نام پدر: صفر

       تاریخ تولد: 1/3/1343

                   تاریخ شهادت: 1/6/1363

                               محل شهادت: جزیره مجنون

ای برادران و خواهران همیشه مصائب اهل بیت اباعبدا... الحسین را زنده نگه دارید. البته در روایتی است که:  (براستی که شهادت حسین (ع) در قلوب مومنین حرارتی بر پا کرده است که هرگز خاموش شدنی نیست) ، آری این آتش خاموش شدنی نیست و بایستی ما آن را هرچه فروزنده تر نگاه داریم .هیچگاه خدا را از یاد نبرید و بخواهید که شما را حتی برای یک لحظه بحال خودتان وانگذارد .

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه