/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / بـ ب / شاهرخ برغندان

شاهرخ برغندان

شهید شاهرخ برغندان 

وصیت نامه شهید شاهرخ برغندان

نام پدر: ماندنی

       تاریخ تولد: 1/1/1344

                   تاریخ شهادت: 31/4/1362 

                               محل شهادت : پیرانشهر

خدایا من حال که وصیت نامه می نویسم و شوقی که از رفتن به جبهه دارم هیچکس نمی داند چون می دانم می خواهم راهی بروم که حسینیان رفته اند و می دانم که جان چند میلیون مسلمان بی گناه در خطر است و وجدانم قبول نمی کند در خانه بنشینم و شاهد این جنایات وحشیانه باشم . برادرانم از شما می خواهم که راه امام حسین (ع) را ادامه دهید و هرگز دین خود را فراموش نکنید و پدرم از زحمات تو هم خیلی متشکرم و امیدوارم بتوانم آنها را در روز قیامت جبران کنم.