جستجو
» هم‌عهدی با شهدا » اسامی شهدا » بـ ب » سید تقی بحرانی

سیدتقی بحرانی

سیدتقی بحرانی

 

وصیت نامه شهید سید محمد تقی بحرانی

نام پدر: سید محمد

       تاریخ تولد: 23/6/1349

                   تاریخ شهادت: 4/10/1365

                               محل شهادت: اروند کنار

این جانب سید محمد تقی بحرانی ، با ایمان به خدای واحد رهسپار جهاد می شوم و چون با یاد خدا حرکت می کنیم ، با هر سختی و مشکلی خواهم ساخت. من می روم و با رفتنم درس استقامت و ایستادگی را به ملت عزیز می دهم و من مانند شمعی که نور کمی دارد، می سوزم و با سوختن خود منطقه ای را روشن می نمایم ، تا دیگران در اثر این روشنایی کم آگاهی به دست آورند و آنان نیز خود را برای سوختن و روشنایی دادن آماده سازند . 

 

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه