حسن بهرامن

شهید حسن بهرامن

وصیت نامه شهید حسن بهرامن

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد:   10/11/1335

                   تاریخ شهادت: 2/1/1361

                               محل شهادت: شوش

ای ملت ایران شما گنجینه های ثروت اسلام هستید ، هم قدر خود را بدانید و هم قدر امام را و در هر نماز  امام را دعا کنید امام نعمتی است که از طرف خدا به ما رسیده و برای نگداشتن او فقط از خدا بخواهید و برای صاحب زمان(عج) هم دعا کنید ، این دعاهای شما خدا را به رحم می آورد و خدا مهربان و عادل و رحم کننده است . بنده چیزی ندارم که برای این انقلاب فدا کنم جز این جان ناقابل که از خدا می خواهم این جان مرا بگیرد و به عمر امام خمینی اضافه کند .