نصراله باقری

شهید نصراله باقری 

وصیت نامه شهید نصرا... باقری

نام پدر: باقر

       تاریخ تولد: 19/4/1346

                   تاریخ شهادت:1/5/1362

                               محل شهادت: پیرانشهر

اگر خداوند بزرگ این سعادت خیلی بزرگ را نصیب من کرد که به درجه رفیع شهادت نائل شدم از برادرانم می خواهم که همواره و در تمامی جریانات سیاسی در صحنه حضور دائم داشته باشند و نگذارند استعمارگران ، آتش افروزان و مزدوران پلیدی که در کوشه و کنار این مملکت اسلامی و مملکت امام زمان(عج) هستند خدای ناخواسته دل امام را برنجانند . برادران من قدر این پیر مرد پارسای جماران  و این نجات دهنده نسل جوان و حامی تمامی  مستضعفین در بند را بدانید .