مسعود بهرمان

شهید مسعود بهرمان

وصیت نامه شهید مسعود بهرمان

نام پدر: ماندنی

       تاریخ تولد: 2/6/1346

                   تاریخ شهادت:23/4/1361

                               محل شهادت: خرمشهر

با پوزش از پدر و مادر عزیزم ، مادر جان و پدر جان ، من به جبهه جنگ می خواهم بروم ، مادر جان اگر من شهید شدم گریه نکنید ، مادر جان از شما می خواهم که حجاب اسلامی را یادآوری کنید و مشت محکمی بر دهان زورگویان و ستمگران بزنید. دیگر حرفی ندارم که برای شما بزنم ، شما به دعاهای کمیل بروید و نگذارید کسی به کشور عزیزمان تجاوز کند.