محمود بازگشا

شهید محمود بازگشا

وصیت نامه شهید محمود باز گشا

نام پدر: حسن

       تاریخ تولد: 3/1/1349

                   تاریخ شهادت: 6/3/1362

                               محل شهادت: زبیدات

از پدر و مادر و خواهرانم می خواهم که هر وقت که من به آرزوی خود رسیدم و شهادت نصیبم شد برای من گریه نکنند و خوشحال باشند که من به مقصد خود رسیده ام و از همه برادرانم می خواهم که مساجد را خالی نکنند که به قول امام مسجد سنگر است و سنگرهای داخل جبهه را خالی نکنند و نگذارند که این مزدوران بعثی کافر جوانان را به خاک و خون بکشند ، یا شهرهای ما را زیر توپخانه دور برد خود قرار دهند.