مجید بارونی

شهید مجید بارونی

وصیت نامه شهید مجید بارونی

نام پدر: احمد

       تاریخ تولد: 5/1/1346

                   تاریخ شهادت: 25/8/61

                               محل شهادت: عین خوش

در زمانیکه ابر قدرتهای جهانخوار شرق و غرب برای نابودی اسلام و قرآن دست بدست هم داده اند در زمانیکه عمال کثیفشان همچون صدام برای نابودی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران تلاش مذبوحانه می کنند بر همه لازم است که تلاش کنیم و از حریم اسلام و مومنین دفاع نمائیم . از همه شما پیروی از امام و ایستادگی در مقابل دشمنان را تقاضامندم ضمناً به همه دشمنان هشدار می دهم که ملت ما محکم و استوار ایستاده است و حاضر است تا آخرین قطره خون خویش استقامت کند.