مجید بشکوه

شهید مجید بشکوه

وصیت نامه شهید مجید بشکوه

نام پدر: احمد

       تاریخ تولد: 17/5/1335

                   تاریخ شهادت: 4/10/1365

                               محل شهادت: جزیره قطعه

ای دوستان و ای جوانان ، از یاد خدا غافل مباشید و نگذارید که ابرقدرتها بوسیله غرور جوانیتان شما را به فحشا بکشد و از شما برادران خواهشی دارم ،  وقت خود را بیهوده تلف نکنید و با مطالعه کتب فقه اسلامی خود را بسازید و نایب امام زمان (عج) و این امید مستضعفان جهان را تنها نگذارید که اگر او را تنها بگذارید مثل این است که اسلام را تنها گذاشته اید و خون تمام شهدا را پایمال نموده اید.