/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / بـ ب / غلامعلی بختیاری آزاد

غلامعلی بختیاری ازاد

شهید غلامعلی بختیاری ازاد