/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / بـ ب / علیرضا بهرامی

علیرضا بهرامی

شهید علیرضا بهرامی

وصیت نامه شهید علیرضا بهرامی

نام پدر: خورشید

       تاریخ تولد: 1/1/1344

                   تاریخ شهادت:28/7/61

                               محل شهادت:  بانه )مریوان(

این بنده ناچیز و گنهکار طبق شناخت ناچیزی که دارم و خیر و صلاح خودم را در این می بینم که در این راه قدم بگذارم و از نیستی به هستی برسم و این گرایش من از روی تقلید نیست و این فطری و طبیعی است که هر انسانی به سوی معشوق خود می شتابد و این شتاب نه از روی جهل است بلکه از روی یقین و آگاهی کامل است . وصیت من و تمام شهیدان این است این انقلاب را که از خون شهیدان اوج گرفته این راه را ،  که شتاب بسوی ایزد متعال می باشد هر چه بیشتر و بهتر ادامه دهید و به انقلاب حضرت مهدی (عج) پیوند دهید که انشاءا... به قدرت پروردگار همین طور خواهد بود .