علی بحرانی

شهید علی بحرانی

وصیت نامه شهید علی بحرانی

نام پدر: عبدالله

       تاریخ تولد: 1/1/1344

                   تاریخ شهادت: 11/8/1361

                               محل شهادت: چزابه

خداوند نصرتی داد و از ما قبول کرد که به جبهه ها ی جنگ بروم . مگر من از رهبران صدر اسلام ، از امام حسین (ع) از امام خمینی از روحانیت مبارز بهتر هستم . اسلام در معرض خطر قرار گرفته و وظیفه هر فرد مسلمان است که جهت برقراری حکومت اسلامی به جبهه ها برود و دشمنان اسلام را نابود سازد ، دشمنی که تا بحال بهترین جوانان عزیز ما را از ما گرفته ، خوب ما در خانه بنشینیم و انتظار داشته باشیم تا صدام خود به خود از خاک مقدس اسلامی بیرون رود ، خیر باید به جبهه ها رفت تا بتوانیم انتقام خون شهیدانمان را از آنها بگیریم و مسلامانان در بند عراق را از زیر سلطه ابر شیطان  منطقه صدام نجات دهیم.