علی باغملایی

شهیدحسین بختیاری

 

وصیت نامه شهید علی باغملائی مطلق

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد: 11/2/1345

                   تاریخ شهادت: 4/2/1361

                               محل شهادت: شلمچه

ای مردم بیدار باشید و خدا را شکر کنید که در زمان ما یک امام برای هدایت مستضعفین جهان است که مستضعفین بتوانند حق خود را از مستکبرین و ابر قدرتها بگیرند . بار دیگر دست کثیف صدام از آستین آمریکا بیرون آمده و یک جنگ تحمیلی به ملت رزمنده ایران تحمیل کرده و خود به تماشای آن نشسته است، مگر این کافران نمی دانند که هیچ دستی بالاتر از دست الله نیست .

و از شما می خواهم که  دعا برای امام زمان (عج)  را فراموش نکنید، مساجد را خالی نکنید . نماز جماعت و نماز جمعه ها را همیشه بروید.