/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / بـ ب / عبدالعلی بختیاری ازاد

بختیاری ازاد

شهید عبدالعلی بختیاری ازاد

وصیت نامه پاسدار شهید علی بختیاری آزاد

نام پدر: عبدالحسین

       تاریخ تولد: 30/2/1343

                   تاریخ شهادت: 21/4/1364

                               محل شهادت: پاسگاه بیات

نور چشمانم زندگی همیشه استوار نخواهد بود و همه ما که در ابتدا نطفه ای گندیده و سپس لخته ای از خون و حال مشتی گوشت و استخوان و در کل خاک هستیم باز روانه خاک می شویم پس کوچکترین اندوهی که باعث نشاط دشمن شود را به خود راه ندهید و فقط متوجه اسلام باشید. پدر و مادرم ، من پس از شهادت برادرانم دریافتم که من برای اینکه بتوانم اهداف عالی آنها را یاد کنم فایده ندارد فقط دو چشم و دو گوش شاهد خون برادرانم و ناله مادران برادرانم باشم پس عزم سفر کرده و هجرت به دیار عاشقانه را بر هر دروغ از دنیا خوردن ترجیح دادم . تذکراتی دارم که شما را  به انجام آن سفارش می کنم : خدا را فراموش نکردید و از افراد بی خدا و بی نماز فاصله گرفته زیرا آفت خصلتهای شما خواهند گشت. دعا برای سلامتی امام خمینی را فراموش نکنید.