/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / بـ ب / عبدالرسول بیخوف

عبدالرسول بیخوف

شهید عبدالرسول بیخوف

وصیت نامه شهید عبدالرسول بیخوف

نام پدر: غلامحسین

       تاریخ تولد: 11/11/1337

                   تاریخ شهادت: 9/9/1360

                               محل شهادت: بستان

 شما ای مسلمانان مبادا این دنیا و مال و ثروت این دنیا شما را از خدا دور کند .ای ایمان آورنده ها مبادا روزی برسد که مال و ثروت و حب فرزند شما را از خدا غافل کند .پس ای امت مسلمان یک نصیحت از من ناچیز و حقیر گوش کنید . هر کس سرمایه دار شد از خدا بی خبر شد پس یک کم بیائیم فکر آنهائی باشیم که سر گرسنه بر بالین می نهند . مگر اسلام نمی گوید اگر فریاد کسی شنیدید به فریادش برسید و آن را نجات بدهید.

امیدوارم که خداوند به شما صبر عنایت بفرماید شما خیلی برای من زحمت کشیده اید و نمی دانم که چطور قدردانی کنم ، و امیدوارم که با خبر شهادت من خوشحال شده باشید زیرا من به پیروزی رسیدم و شما را به نماز و احکام اسلام و دوری از گناهان پلید سفارش می کنم چون خداوند با تقوایان را دوست دارد و بی نمازان را لعنت می کند .