شهدا

شهید حسین احمدی

 وصیت نامه شهید حسین احمدی

نام پدر: محمدرضا

       تاریخ تولد:/1/1345

                   تاریخ شهادت: 11/6/1365

                               محل شهادت: اسکله الامیه عراق

برادران و خواهران عزیز اسلامی ایران ، به آن مولا قسم که عبدیم  و کار عبد این است که اطاعت کند فرامین مولا را ، پس ای مسلمانان بدانید مقامی که برای بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده در برابر تمام دنیا و جلوه های ساختگی آن بی ارزش است. پس بکوشیم به چنین مقامات عالیه ای دست یابیم و سعی و کوشش کنیم که نه به خاطر رسیدن به این مقامات خدا را عبادت کنیم بلکه چون سزاوار عبادت می باشد در برابر او به خاک بیفتیم .

پدر و مادر عزیزم و گرامیم خدا قربانی شما را قبول کند انشاءالله .