/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / آا / خسرو آزاد شهرکی

شهدا

خسرو آزادشهرکی


وصیت نامه شهید خسرو آزاد شهرکی

نام پدر: صفر

       تاریخ تولد: 17/11/1337

                   تاریخ شهادت:25/12/1364

                               محل شهادت: فاو

به خانواده ام می گویم که اگر لیاقت داشتم و شهید شدم در مرگ من بی تابی نکنند ، چرا که اجر و منزلتی که خدا برای آنها در برابر صبری که می کنند در مقابل این مصیبت ،  از بین خواهد رفت . و از پدر و مادرم می خواهم خودشان هر دوتایی با دست خودشان مرا در قبر بگذارند و به تمام مخالفان انقلاب نشان بدهند که خودتان با دست خودتان ما را به جهاد فرستادید و در راه خدا فدا کردید و برای ما هیچ مسئله ای نیست .