شهدا

شهید فرشاد احمدی

 وصیت نامه شهید فرشاد احمدی

نام پدر: احمد

       تاریخ تولد: 8/6/1346

                   تاریخ شهادت: 1/11/1361

                               محل شهادت: چلاد (خرمشهر)

پدر و مادرم اگر من لیاقت شهادت را داشته و به لقاالله پیوستم هیچ ناراحت نشویدچون هر کس مرگی دارد. بهتر است که در راه خدا و در راه حق باشد و آری ما قدم در راه حق نهاده ایم  و اگر شهید شدم خواست خدا بوده که من شهید بشوم و گریه نکنید برای من زیرا دشمنان این انقلاب خوشحال می شوند و پیامی که برای ملت ایران دارم این است که : به جبهه ها بیایند و نگذارند دشمن سوء استفاده ببرد و آنها را سرنگون کنند.