/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / آا / علی اکبر افشون

شهدا

شهید علی اکبر افشون

 وصیت نامه  شهید علی اکبر افشون

نام پدر: خضر

       تاریخ تولد: 4/3/1343

                   تاریخ شهادت: 1/1/1361

                               محل شهادت: رقابیه

با عرض سلام به رهبرمان و خانواده ام می خواهم که مرا حلال کنید و خدا هر چه بخواهد می شود و اما زندگی واقعی در همین سنگرهاست و از همین نمازها بوده که در سنگرها بر پا می شود و انسانهای پاک و واقعی که مدتها دنبالشان بودند در اینجاست و خداوند لطف کرده و نور رحمتش را بر من حقیر تابیده نوری که در تاریکی، حسرت یک شعله آتش را می کشد پرنور گشته الحمدولله راستش چه زیباست عشق بین انسان با خدا .