/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / آا / رحمان اسکافی

شهدا

شهید رحمن اسکافی

 وصیت نامه شهید رحمان (مجید) اسکافی  

نام پدر: حسین

       تاریخ تولد: 1/4/1338

                   تاریخ شهادت1/9/1361

                               محل شهادت: پاسگاه زبیدات

در وحله اول  این را بگویم ، که کسی مرا مجبور به انجام این مأموریت خاص ننموده بلکه به میل و خواست قلبی خود مایل به انجام آن بودم ، زیرا این وظیفه و راه مقدسی است که بر تمام مسلمین واجب و تکلیف می باشد که هر گاه دین و آرمانهای الهی در خطر تجاوز دشمن قرار گیرد ، در هر کجا و در هر زمان و به هر وسیله ای که می توانند مانند امام حسین (ع) به دفاع از دین و میهن و آرمانها مقدس الهی به پاخیزید.